Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

filemona
4948 f3dd

March 11 2017

filemona
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
filemona
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach. Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaGirlTiger GirlTiger
filemona
W moim domu będzie parapet. Specjalny parapet dla rozmyślań. Rozmyślań i kubka herbaty.
Reposted frommefir mefir viaGirlTiger GirlTiger

July 09 2015

filemona

"Bardzo lubię z kimś spać. Spanie z drugim człowiekiem to dla mnie jedna z największych przyjemności - a może konieczności - w życiu. Jestem przekonany, że ludzie dopiero od niedawna wymyślili spanie w pojedynkę. Znerwicowanie naszego świata jest pewnie po części produktem jednoosobowych łóżek i pojedynczych sypialni."

William Wharton

filemona
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viahunsert hunsert
filemona
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
filemona
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaarbuzix arbuzix
filemona
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
filemona
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
filemona
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viaunmadebeds unmadebeds
filemona

July 08 2015

filemona


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viaGirlTiger GirlTiger

July 05 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

July 02 2015

filemona
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viajnna jnna
filemona
3086 09df
Reposted fromiamstrong iamstrong viajnna jnna
filemona
I look at you and I'm ... I'm home
— hmm
Reposted fromaletodelio aletodelio viajnna jnna

June 29 2015

filemona
9792 b547
Reposted froma-antimatter a-antimatter

June 28 2015

filemona
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl